Εκπαίδευση Νέων Εθελοντών

Η προσφορά στον συνάνθρωπο δεν σταματάει ποτέ! Τα δύο τελευταία χρόνια, η πανδημία μας έδειξε πόσο ανάγκη έχουμε όλοι άνθρωποι την κοινωνική επαφή και πόσο δύσκολα περνούν οι ώρες της μοναξιάς. Με στόχο να μην μένει κανένας συνάνθρωπος μας μόνος,
συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε εθελοντές που θα σταθούν στο πλευρό μοναχικών ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, θα πραγματοποιήσουμε την εκπαίδευση των νέων εθελοντών από τη
Δευτέρα 14 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Βασικός γνώμονας της “Διακονίας” μας αποτελεί η παροχή των κατάλληλων γνωστικών εφοδίων στους εθελοντές της, ώστε να προσφέρουν πάντα όπου υπάρχει ανάγκη Υπεύθυνα και με Ασφάλεια! Επιστήμονες συνεργάτες της “Διακονίας“, αναλύουν εμπεριστατωμένα διαφορετικές πτυχές προσέγγισης των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τον ίδιο τους τον εαυτό.

Με στόχο την ασφάλεια των συμμετεχόντων αλλά και τη διατήρηση του υψηλού ποιοτικού επιπέδου της εκπαίδευσης
των νέων εθελοντών μας, oι εισηγήσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση προγράμματος τηλεεκπαίδευσης.