Τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή… γίνονται από ομάδες!

Τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή δεν γίνονται μόνο από έναν άνθρωπο. Γίνονται από ομάδες ανθρώπων. Και πολλές φορές, όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι ομάδες , τόσο μεγαλύτερα είναι θετικά αποτελέσματα…

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της ομάδας της «Διακονίας» η οποία, χάρη στο περίσσευμα ανθρωπιάς που με χαρά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει γύρω μας, μεγαλώνει διαρκώς…

39 νέους εθελοντές υποδεχτήκαμε πρόσφατα στην οικογένεια της «Διακονίας», οι οποίοι ολοκλήρωσαν την Θεωρητική Εκπαίδευση. Με στόχο την ασφάλεια των συμμετεχόντων αλλά και τη διατήρηση του υψηλού ποιοτικού επιπέδου της εκπαίδευσης των νέων εθελοντών μας, διενεργήθηκε διαδικτυακά και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, στις 15 – 17 Ιουνίου και 12 – 16 Ιουλίου. Την εκπαίδευση συνολικά παρακολούθησαν 59 νέοι και παλαιότεροι εθελοντές.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι νέοι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για την «Εθελοντική Διακονίας Ασθενών» και το πλαίσιο προσφοράς, να λάβουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη στάση και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν κατά την προσφορά τους, καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες για θέματα όπως η διαχείριση θυμού ή επιθετικών συμπεριφορών καθώς και κινητοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης των ασθενών.

Επιπλέον, αναλύθηκαν θέματα όπως οι ιδιαιτερότητες του ηλικιωμένου ασθενή, η διαχείριση της συναισθηματικής εμπλοκής του εθελοντή και η συμβολή του στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η κρισιμότητα προστασίας και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων όλων, και η συνεπής και ασφαλή προσφορά του εθελοντή της «Διακονίας», ο οποίος απέκτησε πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του.

Τέλος η παρουσία παλαιότερων εθελοντών έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών των νέων εθελοντών, το μοίρασμα εμπειριών, αλλά κατέδειξε και τη σημασία που επιδεικνύει η «Διακονία» στη διαρκή επιμόρφωση των εθελοντών της.

Καλωσορίζοντας τους νέους εθελοντές μας, καλούμε όποιον θέλει να γίνει μέλος της «Διακονίας» και να μας ακολουθήσει σε αυτό το όμορφο ταξίδι προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, να επικοινωνήσει μαζί μας Δευτέρα με Παρασκευή 8:00-20:00 στο 2107252706, 2107252716 και 2107752706.