Εκπαίδευση νέων εθελοντών της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών»

Θέματα όπως «Η συμβολή του εθελοντή στο παιδιατρικό νοσοκομείο», «Στάση εθελοντών σε ασθενείς με λοιμώδες νόσημα», «Ηλικιωμένος ασθενής», «Προσέγγιση ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς», «Κινητοποίηση και απασχόληση ασθενών», «Οι λόγοι και οι προϋποθέσεις της διακονίας της Εκκλησίας στον χώρο της Υγείας σήμερα» κ.α  θα αναπτυχθούν στον Β΄ σεμιναριακό Κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης των νέων εθελοντών της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών», για τη περίοδο 2019-2020.

Διαρκής στόχευση της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» είναι η αξιόπιστη  και αποτελεσματική παρουσία των εθελοντών της στο πλευρό των εγκαταλελειμμένων παιδιών και  μοναχικών ασθενών.

Η εκπαίδευση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Ιδρύματος (Αγίας Φιλοθέης 21, Αθήνα) τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

τη 14η Φεβρουαρίου 16:30-20:00                              τη 21η Φεβρουαρίου 16:30-20:00

τη 15η Φεβρουαρίου 09:00-12:30                            τη 22η  Φεβρουαρίου 09:00-12:00

Οι ανάγκες αυτής της παρουσίας είναι πολλές, συνεχείς και  αυξανόμενες, με αποτέλεσμα συνεχής και αυξανόμενη να είναι και η ανάγκη να εντάσσονται  στην οικογένεια της «Διακονίας» νέοι εθελοντές.

Για το σκοπό αυτό η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» καλεί όσους έχουν τη διάθεση να δώσουν λίγο χρόνο και να τον κάνουν χαμόγελο στα πρόσωπα εγκαταλελειμμένων παιδιών και ασθενών, να επικοινωνήσουν με το γραφείο της στα τηλέφωνα 2107752706, 2107252706 ώστε να συμμετέχουν στην προγραμματισμένη εκπαίδευση.