Αγγελία Πρόσληψης

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών προτίθεται να προσλάβει εργαζόμενο με σύμβαση πενθήμερης ημι-απασχόλησης και ικανοποιητική αμοιβή με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν από το προσωπικό τους email στο disy@diaconia.gr συμπληρωμένη την φόρμα που θα κατεβάσουν από εδώ (έως και τις 05/04/2019), επισυνάπτοντας το βιογραφικό και ό,τι δικαιολογητικά θεωρούν απαραίτητα.

ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. 
Να αποσταλεί έως και 05/04/2019 με ΕΝΑ μόνο email συμπληρωμένη η σχετική φόρμα στο disy@diaconia.gr
2.  Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων (φόρμα, βιογραφικό κ.α.) να μη υπερβαίνει το 1,5ΜΒ
3. 
Να συμμετάσχουν σε Test γνώσεων των προγραμμάτων Word και Excel και τις απαραίτητες συνεντεύξεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Γραμματειακή υποστήριξη (σύνταξη επιστολών και δελτίων τύπου – τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας – υποστήριξη δράσεων – τήρηση αρχείων εθελοντών – διαχείριση Media κ.α.)
Έκδοση στατιστικών έργου.
Τηλεφωνικές επικοινωνίες με εθελοντές και φορείς για την υλοποίηση του έργου.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δωροαγορών, για την προβολή και ενίσχυση του έργου.
Διαχείριση ταμείου και αποθήκης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Ευχάριστη και ευγενική  προσωπικότητα με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας
Προσοχή στις λεπτομέρειες και  ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
Άριστη γνώση και πρακτική εξάσκηση στη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου, του  Ms Office ( απαραίτητο το ECDL)
Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική ) της ελληνικής και της  αγγλικής γλώσσας
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ευχέρεια λόγου, άνεση στις κοινωνικές επαφές και διαπραγματευτικές ικανότητες

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ
Προϋπηρεσία  σε παρόμοιες αρμοδιότητες
Βασικές γνώσεις λογιστικών
Δίπλωμα οδήγησης
Συστάσεις

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :
Ποικίλη και ενδιαφέρουσα εργασιακή απασχόληση με συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα κλίμα ομαδικής και υπεύθυνης εργασίας
Σοβαρότητα εμπνευσμένη από ένα ανώτερο φιλανθρωπικό σκοπό
Συνέπεια και τήρηση των συμφωνηθέντων