Εκπαίδευση προσωπικού, συνεργασία με CRC και GFE

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και στον εμπλουτισμό των γνώσεων των στελεχών της, η “Εθελοντική Διακονία Ασθενών” ξεκίνησε τη συνεργασία με το CRC δίκτυο και το GFE.

Στα πλαίσια της συνεργασίας υλοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των στελεχών, στους τομείς της διαχείρισης και συντονισμό ομάδων, στα χαρακτηριστικά του σωστού ηγέτη και στην

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, με συντονίστρια τη Dr. Peli Galiti.