Η εταιρεία “ΜΕΓΑ” δίπλα στη “Διακονία”

Η αμιγώς ελληνική εταιρεία προϊόντων ατομικής υγιεινής ΜΕΓΑ Α.Ε., με πολύ έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, συνδράμει με το δικό της τρόπο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα με συστηματικότητα και διαχρονικότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ΜΕΓΑ Α.Ε. στάθηκε αρωγός στο πλευρό της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» και προσέφερε προϊόντα ατομικής υγιεινής τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη φροντίδα των εγκαταλελειμμένων ή με εισαγγελική εντολή παιδιών στα Νοσοκομεία Παίδων της Αττικής. Ευχαριστούμε  την εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε. για τη δωρεά της αυτή.