Ένα Πασχαλινό δώρο καρδιάς

Μια απόπειρα ν αποτυπωθεί με αριθμούς σε πίνακα κάτι από τη θυσιαστική προσφορά αγάπης των εθελοντών της Ε.Δ.Α.Ν.Ι.

StatApr2010 <