Ισολογισμοί

 

Ακολουθούν οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί του Συλλόγου Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων