Το Δ.Σ. του Συλλόγου, για την πρόσληψη.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό και ουσιαστικό το ρόλο της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου της ΕΔΑΝΙ. Γιαυτό, αναζητούμε και αποβλέπουμε σε πρόσωπο με το όραμα, το πνεύμα, την ευαισθησία, την “αυτοθυσία”, το πνεύμα συνεργασίας, την συνέπεια,...