Εκπαίδευση Εθελοντών

Ο εθελοντισμός στη “Διακονία” επικεντρώνεται στην προσφορά και την στήριξη  μοναχικών ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας. Η ευτυχία που λαμβάνεις  μέσα από την  προσφορά μεγαλώνει όταν συνδυάζεται με την απαραίτητη γνώση.

Στη “Διακονία” ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην εκπαίδευση και πιστοποίηση, στοχεύοντας σε αξιόπιστους, καταρτισμένους και οριοθετημένους εθελοντές. Η αγάπη των εθελοντών μας  ως κίνητρο είναι μια φλόγα που φροντίζουμε να μην σβήσει. Είμαστε δίπλα τους σε ότι χρειαστεί  για αυτό και η εκπαίδευση  που τους παρέχουμε επικεντρώνεται στην ενίσχυση της υπευθυνότητας τους και  στην  επιμόρφωση τους σχετικά με το περιβάλλον που θα βρεθούν.

Το κυριότερο για εμάς  είναι η  προετοιμασία τους ώστε να μπορούν να νιώθουν αυτοπεποίθηση και ασφάλεια και  να βιώνουν την ευτυχία της προσφοράς.

Κανείς δεν είναι μόνος τους στην Διακονία αλλά όλοι μαζί  φροντίζουμε να σπέρνουμε την αγάπη.

Βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης είναι :
 Επαφή με το νοσοκομειακό περιβάλλον, τους χώρους υγείας, τους ασθενείς
 Επαφή με ιατρικές ιδιατερότητες των ασθενών αλλά και με συναισθηματικούς
παράγοντες της ψυχολογίας του.
 Εξέλιξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του τρόπου προσέγγισης των ασθενών.
 Ενημέρωση δράσεων της “Διακονίας”
 Κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας και του ρόλου τους.

Το νέο πρόγραμμα της εκπαίδευσης ξεκινάει εμπλουτισμένο για να υποδεχτεί τα νέα μέλη
της Διακονίας!