Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

Με χαρά η “Διακονία” μας, ανακοινώνει προκήρυξη για πρόσληψη στις θέσεις της γραμματειακής υποστήριξης, της τηλεφωνικής υποστήριξης και της κοινωνικής υπηρεσίας.

Η οικογένεια της “Διακονίας” μας συνεχώς μεγαλώνει. Ζητάει να έρθουν στην οικογένειά της πρόθυμα στελέχη για ημι-απασχόληση στα ανωτέρω αντικείμενα.

Παρακάτω παρατίθενται οι αρμοδιότητες αλλά και οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη προκήρυξη.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Γραμματειακή υποστήριξη (σύνταξη επιστολών και δελτίων τύπου – τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας – υποστήριξη δράσεων – τήρηση αρχείων εθελοντών – διαχείριση Media κ.α.)

Έκδοση στατιστικών έργου

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με εθελοντές και φορείς για την υλοποίηση του έργου

Διοργάνωση εκδηλώσεων και δωροαγορών, για την προβολή και ενίσχυση του έργου

Διαχείριση ταμείου και αποθήκης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με εθελοντές για την υλοποίηση του έργου

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορείς για την υλοποίηση του έργου

Τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση σχετικά με το έργο της “Διακονίας”

Συμμετοχή στην υλοποίηση εκδηλώσεων, για την προβολή και ενίσχυση του έργου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ:

Λήψη Κοινωνικού Ιστορικού

Συμμετοχή στην αξιολόγηση και εκπαίδευση νέων εθελοντών

Συμμετοχή στην υποστήριξη, ενίσχυση, ανατροφοδότηση και εποπτεία των εθελοντών

Συμμετοχή στην αξιολόγηση νέων περιστατικών

Αντικείμενα και στους τρεις τομείς Κοινωνικής Εργασίας (Κ.Ε.Ο, Κ.Ε.Α., Κ.Ε.Κ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Ευχάριστη, εχέμυθη και ευγενική προσωπικότητα με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας
Προσοχή στις λεπτομέρειες και ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
Άριστη γνώση και πρακτική εξάσκηση στη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου, του Ms Office (απαραίτητο το ECDL)
Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (για τη θέση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ απαιτείται πτυχίο αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ευχέρεια λόγου, άνεση στις κοινωνικές επαφές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Σεβασμός και πίστη στην αξία του εθελοντισμού

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ

Προϋπηρεσία σε παρόμοιες αρμοδιότητες

Βασικές γνώσεις λογιστικών

Δίπλωμα οδήγησης

Συστάσεις

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :

Ποικίλη και ενδιαφέρουσα εργασιακή απασχόληση με συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα κλίμα ομαδικής και υπεύθυνης εργασίας

Σοβαρότητα εμπνευσμένη από ένα ανώτερο φιλανθρωπικό σκοπό

Συνέπεια και τήρηση των συμφωνηθέντων

Δυνατότητες ανέλιξης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Να συμπληρωθεί  η ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗ για τη θέση την οποία ενδιαφέρεστε. Η κάθε φόρμα συμπληρώνεται μία φορά.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

https://forms.gle/1P29DV8A9CAcXmyY6

 

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

https://forms.gle/sUnjNABZQbh4fpXi6

 

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

https://forms.gle/GPh8gctKv8Tq7pSP9