Αγγελία εργασίας

Ο «Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» προτίθεται να προσλάβει δύο εργαζόμενους με σύμβαση πενθήμερης ημι-απασχόλησης και ικανοποιητική αμοιβή με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να ακολουθήσουν τη Διαδικασία Συμμετοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Να συμπληρωθεί έως και 16/08/2021 η ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗ που θα βρείτε εδώ αφού γίνει η σύνδεση. (εάν υπάρχει δυσκολία, αντιγραφή επικόλληση του link στο Mozilla ή άλλο διακομιστή.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zY2YXZ5LTLDFzcN6Xcqu3W0TM-nVj_EU3AOpj-sgURq1bA/viewform?usp=sf_link )

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Γραμματειακή υποστήριξη (σύνταξη επιστολών και δελτίων τύπου – τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας – υποστήριξη δράσεων – τήρηση αρχείων εθελοντών – διαχείριση Media κ.α.)
 • Έκδοση στατιστικών έργου
 • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με εθελοντές και φορείς για την υλοποίηση του έργου
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και δωροαγορών, για την προβολή και ενίσχυση του έργου
 • Διαχείριση ταμείου και αποθήκης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Ευχάριστη, εχέμυθη και ευγενική  προσωπικότητα με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες και  ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
 • Άριστη γνώση και πρακτική εξάσκηση στη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου, του  Ms Office ( απαραίτητο το ECDL)
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική ) της ελληνικής και της  αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ευχέρεια λόγου, άνεση στις κοινωνικές επαφές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Σεβασμός και πίστη στην αξία του εθελοντισμού

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ
 • Προϋπηρεσία  σε παρόμοιες αρμοδιότητες
 • Βασικές γνώσεις λογιστικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Συστάσεις

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :

 • Ποικίλη και ενδιαφέρουσα εργασιακή απασχόληση με συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα κλίμα ομαδικής και υπεύθυνης εργασίας
 • Σοβαρότητα εμπνευσμένη από ένα ανώτερο φιλανθρωπικό σκοπό
 • Συνέπεια και τήρηση των συμφωνηθέντων