Εκπαίδευση νέων εθελοντών “Διακονίας”

Θέματα όπως «Άτομα με ειδικές ανάγκες και εθελοντική προσφορά», «Προσέγγιση ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς», «Ηλικιωμένος ασθενής», «Προσέγγιση των εθελοντών στη φροντίδα των ασθενών», «Η κακοποίηση του παιδιού» κ.α  θα αναπτυχθούν στον Έκτακτο Κύκλο της θεωρητικής εκπαίδευσης των νέων εθελοντών της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών».

Διαρκής στόχευση της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» είναι η αξιόπιστη  και αποτελεσματική παρουσία των εθελοντών της στο πλευρό των εγκαταλελειμμένων παιδιών και  μοναχικών ασθενών.

Η εκπαίδευση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Ιδρύματος, Αγίας Φιλοθέης 21,Αθήνα τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

τη 15η Νοεμβρίου 16:30-20:00                    τη 23η Νοεμβρίου 09:00-12:30

τη 16η Νοεμβρίου 09:00-12:30                  τη 24η  Νοεμβρίου 12:00-15:15

Οι ανάγκες αυτής της παρουσίας είναι πολλές, συνεχείς και  αυξανόμενες, με αποτέλεσμα συνεχής και αυξανόμενη να είναι και η ανάγκη να εντάσσονται  στην οικογένεια της «Διακονίας» νέοι εθελοντές.

Για το σκοπό αυτό η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» καλεί όσους έχουν τη διάθεση να δώσουν λίγο χρόνο και να τον κάνουν χαρά στα πρόσωπα εγκαταλελειμμένων παιδιών και ασθενών, να επικοινωνήσουν με το γραφείο της στα τηλέφωνα 2107752706, 2107252706 ώστε να συμμετέχουν στην προγραμματισμένη εκπαίδευση .