Εθελοντική Διακονία Ασθενών και CRC Network

 

Με χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το CRC Network.

Η συνεργασία έχει στόχο να συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της “Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών” προς το κοινωνικό σύνολο και κυρίως προς τα παιδιά τα οποία βιώνουν κακοποίηση ή εγκατάλειψη.

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του δικτύου Critical Relief for Children  κ.Μιχάλη Μπούσαλη για την ευκαιρία ανάπτυξης μια σημαντικής συνεργασίας.

 

“Very honored to announce our partnership with Diaconia. Through a network of over 400 volunteers, Diaconia provides primary care and companionship to patients (children and adults) who are alone and neglected – both within the hospital system as well as home visits. Many thanks to Diaconia’s founder Father Vassilios Kontogiannis for the opportunity to support this important work.”