Ολοκλήρωση Γ’ κύκλου Εκπαίδευσης Νέων Εθελοντών

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Μαΐου ο τρίτος κύκλος θεωρητικής εκπαίδευσης των νέων εθελοντών της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών».

Θέματα όπως «Δεξιότητες στη διαχείριση θυμού», «Διαχείριση συναισθηματικής εμπλοκής», «Ηλικιωμένος ασθενής», «Δημιουργική απασχόληση παιδιών», «Συμβολή του εθελοντή στο παιδιατρικό νοσοκομείο» κ.α  αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος με  στόχο την κατά το δυνατό καλύτερη προετοιμασία των εθελοντών ώστε με ασφάλεια και συνέπεια να ανταποκρίνονται στο έργο τους.

Διαρκής προσπάθεια της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» είναι η αξιόπιστη  και αποτελεσματική παρουσία των εθελοντών της στο πλευρό των εγκαταλελειμμένων παιδιών και  μοναχικών ασθενών.

Οι ανάγκες αυτής της παρουσίας είναι πολλές συνεχείς και  αυξανόμενες, με αποτέλεσμα συνεχής και αυξανόμενη να είναι και η ανάγκη να εντάσσονται  στην οικογένεια της Διακονίας νέοι εθελοντές.

Για το σκοπό αυτό η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» καλεί όσους έχουν τη διάθεση να δώσουν λίγο χρόνο και να τον κάνουν χαμόγελο στα πρόσωπα εγκαταλελειμμένων παιδιών και ασθενών, να επικοινωνήσουν με το γραφείο της στα τηλέφωνα 2107752706, 2107252706 ώστε να συμμετέχουν στον επόμενο  εκπαιδευτικό κύκλο το φθινόπωρο.