Νέα «εικόνα» στο έργο της «Διακονίας»

Με την υποστήριξη της KPMG αναδεικνύεται το έργο του συλλόγου

Την επιμέλεια, δημιουργία και εκτύπωση 1 000 νέων ενημερωτικών φυλλαδίων της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» προσέφερε η εταιρεία KPMG.

Η «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» είναι σύλλογος, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να στηρίξει εγκαταλελειμμένους ανθρώπους, παιδιά και ηλικιωμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους νοσοκομείου κάνοντάς τους συντροφιά.

Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή και ανάδειξη του έργου του συλλόγου δίνοντας στον αναγνώστη συνοπτικά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Η δωρεά της KPMG, ενταγμένη στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που περιστρέφονται γύρω από «τα παιδιά που συμβολίζουν το μέλλον και τους ηλικιωμένους που συμβολίζουν το σεβασμό στη γενιά που μας μεγάλωσε», δίνει στην «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» τη δυνατότητα να συνδυάσει την οικονομική συνδρομή με την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών της και να προσφέρει στους μοναχικούς ασθενείς και τα εγκαταλελειμμένα παιδιά συνεπή, αξιόπιστη και κοινωνικά αποδεκτή φροντίδα ποιότητας.

Εκτός από την ανάληψη του υλικού κόστους, η εταιρεία αποτέλεσε αρωγός στη δημιουργία, το σχεδιασμό και την επιμέλεια των κειμένων του φυλλαδίου, βοηθώντας έτσι σημαντικά την «Εθελοντική Διακονία Ασθενών» αφού εξοικονομήθηκε πολύτιμος χρόνος έτσι ώστε οι εθελοντές να εστιάσουν την προσοχή τους στη στήριξη και φροντίδα των ανθρώπων που είχαν ανάγκη.