Σημεία Στήριξης – Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία

Ολοκληρώθηκε το έργο “Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία 1000 παιδιών στα νοσοκομεία Παίδων Αττικής σε 6 μήνες“, το οποίο ανέλαβε να υλοποιήσει η Εθελοντική Διακονία Ασθενών στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον 2ο κύκλο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Στα πλαίσια αυτού:

  • Στο Παίδων Π.& Α. Κυριακού:

υλοποιήθηκαν 24 ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και 349 παιδιά απασχολήθηκαν

  • Στο Παίδων “Η Αγία Σοφία”:

υλοποιήθηκαν 19 ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και 271 παιδιά απασχολήθηκαν

και διεξήχθησαν 7 ψυχαγωγικές παραστάσεις με 206 παιδιά να απασχολούνται

  • Στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών:

υλοποιήθηκαν 12 επισκέψεις από τον κλόουν και 162 παιδιά απασχολήθηκαν

Ευχαριστούμε πολύ τον οργανισμό Hellenic Hope, ο οποίος ήταν ο δωρητής του έργου στον 2ο κύκλο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό αντίκτυπο του έργου στη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών στα νοσοκομεία, η Εθελοντική Διακονία Ασθενών αναλαμβάνει τη συνέχιση αυτού με ίδιους πόρους.