Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών προτίθεται να προσλάβει εργαζόμενο με σύμβαση πενθήμερης οκτάωρης απασχόλησης και ικανοποιητική αμοιβή με καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν από το προσωπικό τους email στο disy@diaconia.gr συμπληρωμένη την φόρμα που θα βρουν κατεβάσουν από εδώ (έως και τις 20/3/2018), επισυνάπτοντας ό,τι δικαιολογητικά θεωρούν απαραίτητα.
Επικοινωνία μόνο με το τηλ. 6974585530 τις εργάσιμες ημέρες (από 10/3/2018 έως και 20/3/2018) και ώρες 08:30-15:30.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Να αποσταλεί με ΕΝΑ email συμπληρωμένη η σχετική φόρμα στο χρονικό διάστημα από 10/3/2018 έως και 20/3/2018
Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων (συμπεριλαμβανομένης της φόρμας) να μη υπερβαίνει το 2ΜΒ
Θα κληθούν για Test γνώσεων των προγραμμάτων Word και Excel  και θ ακολουθήσουν οι απαραίτητες συνεντεύξεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Αξιολόγηση / εποπτεία / οργάνωση εθελοντών
 • Εκπαίδευση εθελοντών
 • Συντονισμός Ομάδων Στήριξης εθελοντών
 • Συνεργασία με φορείς κοινότητας
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του φορέα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Α-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
 • Άριστη γνώση και πρακτική εξάσκηση στη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου, του  Ms Office ( απαραίτητο το ECDL)
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική ) της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες και  ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ευχάριστη και ευγενική  προσωπικότητα με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ευχέρεια λόγου, άνεση στις κοινωνικές επαφές και διαπραγματευτικές ικανότητες

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Προϋπηρεσία  σε παρόμοιες αρμοδιότητες
 • Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Συστάσεις

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :

 • Ποικίλη και ενδιαφέρουσα εργασιακή απασχόληση με συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα κλίμα ομαδικής και υπεύθυνης εργασίας
 • Σοβαρότητα εμπνευσμένη από ένα ανώτερο φιλανθρωπικό σκοπό
 • Συνέπεια και τήρηση των συμφωνηθέντων