Πρόσληψη γραμματέως

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών προτίθεται να προσλάβει εργαζόμενο με σύμβαση πενθήμερης οκτάωρης απασχόλησης και ικανοποιητική αμοιβή με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν από το προσωπικό τους email στο disy@diaconia.gr συμπληρωμένη την φόρμα που θα βρουν εδώ (έως και τις 30/8/2017), επισυνάπτοντας ό,τι δικαιολογητικά θεωρούν απαραίτητα.
Επικοινωνία μόνο με το τηλ. 6974585530 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-15:30
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
– Να αποσταλεί με ΕΝΑ email συμπληρωμένη η σχετική φόρμα στο χρονικό διάστημα από 16/8/2017 έως και 31/8/2017. Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων (συμπεριλαμβανομένης της φόρμας) να μη υπερβαίνει το 1ΜΒ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
– Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για Test γνώσεων των προγραμμάτων Word και Excel  και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες συνεντεύξεις.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
– Γραμματειακή υποστήριξη. (αλληλογραφία – Δελτία Τύπου – υποστ. εκπαιδευτικών σεμιναρίων – τήρηση αρχείων εθελοντών – διαχείριση Media)
– Έκδοση στατιστικών
– Τηλεφωνική επικοινωνία
– Διοργάνωση εκδηλώσεων και δωροαγορών
– Διαχείριση ταμείου και αποθήκης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
– Ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα με θετική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας
– Προσοχή στις λεπτομέρειες, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
– Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
– Υπευθυνότητα, συνέπεια και εχεμύθεια
– Άριστη γνώση και πρακτική εξάσκηση στη χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου, του  Ms Office (απαραίτητο το ECDL)
– Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της ελληνικής και της  αγγλικής γλώσσας
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Ευχέρεια λόγου, άνεση στις κοινωνικές επαφές και διαπραγματευτικές ικανότητες
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ
– Προϋπηρεσία σε παρόμοιες αρμοδιότητες
– Βασικές γνώσεις λογιστικών
– Δίπλωμα οδήγησης
– Ηλικία έως 35 ετών
– Συστάσεις
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :
– Ποικίλη και ενδιαφέρουσα εργασιακή απασχόληση με συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα κλίμα ομαδικής και υπεύθυνης εργασίας
– Σοβαρότητα εμπνευσμένη από ένα ανώτερο φιλανθρωπικό σκοπό
– Συνέπεια και τήρηση των συμφωνηθέντων