Ολοκλήρωση 3ης και 4ης ημέρας εκπαίδευσης νέων εθελοντών «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών»

Στις 31 Μαΐου και 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν η τρίτη και η τέταρτη συνάντηση της Γ’ Φάσης της Θεωρητικής Εκπαίδευσης 2016-2017 των νέων εθελοντών της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» .

Η κ. Ευστρατιάδη Στυλιανή, Κοινωνική Λειτουργός της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, που ανέπτυξε το θέμα «Τα όρια στην Εθελοντική Διακονία Ασθενών». Ανέφερε πως η συνειδητοποίηση των ορίων ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και συνεχίζεται έως και την ενήλική ζωή του ατόμου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα των ορίων μεταξύ εθελοντή και ασθενή, καθώς συμβάλλουν στην προστασία και δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αγάπη και του σεβασμού. Επιπλέον, η μη ύπαρξη ορίων προκαλεί φόβο και ανασφάλεια, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική ή συναισθηματική εξουθένωση τον εθελοντή. Κλείνοντας δόθηκε έμφαση στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων (ιστορικό του ασθενή), αλλά και στη τακτική επικοινωνία με το γραφείο της «Εθελοντικής Διακονίας» όταν προκύπτουν δυσκολίες στη βάρδια, για να λαμβάνουν την απαιτούμενη καθοδήγηση.

Η επόμενη εισήγηση ήταν «Η Κακοποίηση του παιδιού» και αναπτύχθηκε από την εκπαιδευτικό-ψυχολόγο και εθελόντρια της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» κ.Βικτωρία Πρεκατέ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αναφέρθηκε στη σωματική, τη συναισθηματική και λεκτική κακοποίηση του παιδιού. Επιπλέον, πρότεινε στους υποψηφίους εθελοντές τρόπους διαχείρισης δύσκολων συμπεριφορών ώστε να διευκολύνονται και να επικοινωνήσουν καλύτερα κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους με παιδιά τα οποία έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίησης.

Τη Τετάρτη 7 Ιουνίου, η κ. Μπροκαλάκη Ηρώ, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα: «Στάση εθελοντών σε ασθενείς με λοιμώδες νόσημα». Στην εισήγησή της τόνισε ότι για να δημιουργηθεί μια λοίμωξη χρειάζονται το μικρόβιο, ο άνθρωπος και ο τρόπος μετάδοσης. Ανέπτυξε τον ορισμό των μικροβίων, τον τρόπο μετάδοσης τους, τις άμυνες που επιστρατεύει ο οργανισμός μας για να τα αντιμετωπίσει και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την ίαση του οργανισμού. Ανέλυσε την αλυσίδα των νοσοκομειακών λοιμώξεων, το ρόλο που διαδραματίζουν στην επιπλέον επιβάρυνση της υγείας τους ασθενούς και τρόπους αντιμετώπισης τους. Τέλος, επικεντρώθηκε στα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ακολουθεί ο εθελοντής τονίζοντας την καλή υγιεινή για την αποφυγή των λοιμώξεων.

Στη συνέχεια, η Κοινωνική Λειτουργός κ.Ζαγοριανάκου Ελένη, ανέπτυξε το θέμα «Ασθενείς από διαφορετικούς πολιτισμούς». Αναφέρθηκε στα αίτια της μετανάστευσης και τις ανάγκες που προκαλεί. Η εισηγήτρια εστίασε στον τομέα της υγείας περιγράφοντας τον ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντής της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» στο πλευρό των ασθενών, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, κοινωνικής τάξης κ.α., ενώ παράλληλα τονίσθηκε ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Κλείνοντας, τόνισε στους νέους εθελοντές ότι η κατανόηση, η εχεμύθεια, η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση είναι «εργαλεία» τα οποία θα τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν καλύτερα με τον ασθενή από διαφορετικό πολιτισμό

Τέλος η κ.Μαυριδάκη Κοινωνική Λειτουργός του Νοσοκομείου Παίδων «Π.&Α.Κυριακού» ανέπτυξε το θέμα: «Διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών με εισαγγελική εντολή». Στην εισήγησή της αναφέρθηκε στα παιδιά, τα οποία νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή για λόγους κακοποίησης ή παραμέλησης. Ανέπτυξε τον ορισμό της εισαγγελικής εντολής και τις μορφές κακοποίησης και παραμέλησης. Επεσήμανε ότι οι γονείς των παιδιών αυτών συνήθως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (πχ. κατάχρηση ουσιών), με αποτέλεσμα οι συμπεριφορές που εκδηλώνουν να αποκλίνουν του φυσιολογικού, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα έντονες συμπεριφοριστικές διαταραχές από τα παιδιά (επιθετικότητα, διαταραχές διάθεσης, ύπνου κα). Επιπλέον, επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια και σταθερότητα. Κλείνοντας ανέφερε ότι ο εθελοντής μπορεί να στηρίξει τα παιδιά ενθαρρύνοντας τα με ζωγραφιές, παιχνίδια και παραμύθια.

 

Για νέους υποψήφιους εθελοντές παρακαλούμε, επικοινωνήστε στο τηλ.210 7252706, 210 7252716 & 210 7752706