4η ημέρα της Β΄ Φάσης Θεωρητικής Εκπαίδευσης των νέων εθελοντών της «Ε.Δ.Α.Ν.Ι»

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:30 ήταν η τέταρτη ημέρα της Β΄ Φάσης της εκπαιδευτικής περιόδου 2016-17 των νέων εθελοντών μας.

Πρώτος εισηγητής ήταν ο κ. Αθανάσιος Κοντογιάννης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, με θέμα: «Ο Ηλικιωμένος Ασθενής».
Στην εισήγησή του, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της Τρίτης ηλικίας, τις μεγάλες αλλαγές (κοινωνικές, ψυχοσωματικές, κ.ά.) που βιώνουν οι ηλικιωμένοι, τονίζοντας τη στήριξη που χρειάζονται από το περιβάλλον τους. Αναφερόμενος στους ανθρώπους της Τρίτης ηλικίας που καλούνται να φροντίσουν οι εθελοντές της ΕΔΑΝΙ, ανέπτυξε τις μορφές άνοιας και άλλες διαταραχές που συχνά εμφανίζονται σε αυτή την ηλικία, καθώς και τους τρόπους υποστήριξής τους. Τονίσθηκε ιδιαιτέρως ο σεβασμός και η αγάπη που θα πρέπει να προσφέρεται προς αυτούς τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εθελοντικής προσφοράς.
Δεύτερη εισηγήτρια, ήταν η κ. Σταματίνα Κρουσταλάκη, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής κι εθελόντρια της «Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών» με θέμα «Δημιουργική Απασχόληση παιδιών».
Αναφέρθηκε σε πολλές μορφές δημιουργικής απασχόλησης και τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχουν τόσο στην κοινωνικοποίησή των παιδιών όσο και στην ανάπτυξη της φαντασίας και των δεξιοτήτων τους, σε μια εποχή που ο κόσμος των υπολογιστών τα ωθεί στην αδράνεια και την απομόνωση. Ορμώμενη δε από την προσωπική της εμπειρία και την ενασχόλησή της (ως εκπαιδευτικός και εθελόντρια της ΕΔΑΝΙ), πρότεινε στους υποψήφιους εθελοντές τρόπους απασχόλησης των παιδιών αλλά και των ενήλικων ασθενών κατά την εθελοντική τους προσφορά.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι την Τετάρτη 15 Μαρτίου .
Για νέους υποψήφιους εθελοντές παρακαλούμε, επικοινωνήστε στο τηλ.210 7252706, 210 7252716 & 210 7752706