Ξεκινάει η Α’ Φάση της Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-17

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου η Ε.Δ.Α.Ν.Ι ξεκινάει Θεωρητική Εκπαίδευση για τους νέους εθελοντές της. Είναι η Α’ Φάση της εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017. Ολοκληρώνεται σε 7 εβδομάδες, με 14 εισηγήσεις από εθελοντικά προσφερόμενους συνεργάτες. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους εθελοντές της για τους οποίους η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα