Πρωτοβουλία αλληλεγγύης της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. προς τους εθελοντές της.

H E.Δ.Α.Ν.Ι. ετοιμάζει κατάλογο με ονόματα όσων ζητούν ή προσφέρουν εργασία.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας.

τηλ: 210 7252706/716 (εσωτ.18).