Ο ”ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ” μας

Koubaras

Με τον οβολό των εθελοντών ο κουμπαράς των διακονιών μας συγκέντρωσε:
Τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ:
904 διακονίες από 300 εθελοντές (συνολικά 2.580 ώρες) και τις χαρίσαμε:
Με τρίωρες βάρδιες συντροφιάς και φροντίδας σε 30 μοναχικά παιδιά και 7  ενήλικες.
Με επισκέψεις έγνοιας και ανθρωπιάς σε περισσότερους από 1.010 ασθενείς.
Τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ:
806 διακονίες από 282 εθελοντές (συνολικά 2.213 ώρες) και τις χαρίσαμε:
Με τρίωρες βάρδιες συντροφιάς και φροντίδας σε 41 μοναχικά παιδιά και 3ενήλικες.
Με επισκέψεις έγνοιας και ανθρωπιάς σε περισσότερους από 880 ασθενείς.
Με τη δική σου συμμετοχή θα πολαπλασιάσουμε τα δώρα της αγάπης μας.
Σε περιμένουμε!
Ε.Δ.Α.Ν.Ι.