Ιερ. Παρεκκλ. Νοσ. ΥΓΕΙΑ

Οδός Ερυθρού Σταυρού 4 & Λεωφόρος Κηφισίας
151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα