Ιερ. Ναός Θεογεννήτωρος Νοσ. ΜΗΤΕΡΑ

Οδός Ερυθρού Σταυρού 6 & Λεωφόρος Κηφισίας
151 23 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα