Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γ.Ν.

Νοσοκομείου Τζάνειον
Αφεντούλη & Ζανή, Πειραιάς
Εφημέριος: π. Γεώργιος Σαραβάνος
Τηλ. 210 4519411 (εσωτ. 243)