Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Νοσ. ΠΑΙΔΩΝ Αγ.Σοφία

Νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ Αγ. Σοφία
Θηβών & Τέρμα Μικράς Ασίας, 11527 Αθήνα
Εφημέριος: π. Σωτήριος Σαρρής
Τηλ. 210 7771811