Βράβευση Νοσοκ. Ομάδος από την Διοίκηση του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 2006