Βράβευση Νοσοκ. Ομάδος από την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς 2007