Προκήρυξη πρόσληψης δύο κοινωνικών Λειτουργών

Προκήρυξη πρόσληψης δύο κοινωνικών Λειτουργών

 

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο πτυχιούχους κοινωνικούς λειτουργούς και θα δέχεται δικαιολογητικά, (βιογραφικά συστατικές επιστολές κ.ά.) έως και 25 Φεβρουαρίου 2013

Για τους ενδιαφερομένους τονίζεται ότι:

      1   Δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής οποιασδήποτε περαιτέρω τηλεφωνικής ή άλλης πληροφορίας.

      2  Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στη προκήρυξη πρέπει να υποβληθούν MONO:

(α) στο Fax 2107252703   ή

(β) στα Emails   pbklukas@yahoo.gr  και  edani_office@yahoo.gr

      3  Όταν επιλεγεί η υποβολή των δικαιολογητικών με Fax θα πρέπει:

(α) να μην είναι περισσότερα από  5 (πέντε) και

(β) να μην υπερβαίνουν συνολικά τις 10 σελίδες Α4 και

(γ) να υποβάλλονται όλα μαζί σε μία μόνο  αποστολή.

      4  Όταν επιλεγεί η αποστολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (email) τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

(α) Να υποβάλλονται μόνο ως συνημμένα αρχεία και σε μορφή pdf

(β) Για κάθε email το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων να μη φθάνει τα 1000 ΚΒ.

(γ) Είναι δυνατή η υποβολή συμπληρωματικών emails όταν τα προς υποβολή δικαιολογητικά υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 1000 ΚΒ

(δ) Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συνολικά, (ανεξάρτητα απ τον αριθμό των σελίδων τους), να μην είναι περισσότερα από  5 (πέντε).

      5  Η επιλογή των υποβαλλομένων δικαιολογητικών θα γίνει απ τον συμμετέχοντα.

      6  H συμμετοχή σας θα γίνεται αποδεκτή μόνον εάν εμφανίζεται με  ευκρίνεια ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για επικοινωνία μας (& με sms) μαζί σας  και τηρούνται σχολαστικά οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

      7  Η τάξη, η συνέπεια και η ακρίβεια στον τρόπο σύνταξης και υποβολής των δικαιολογητικών, θ’ αποτελέσει επιπλέον θετικό στοιχείο για την επιλογή.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση

Σύλλογος ΕΔΑΝΙ