Σε μία Αδιάκοπη Διακονία και τις Γιορτές και τις Διακοπές

Εἶναι γνωστό ὂτι ὁ πόνος καί ἡ ἀρρώστια ὂχι μόνο δέν κάνουν διακοπές ἀλλά ἀντίθετα πολλαπλασιάζονται καί βιώνονται πολύ πιό δύσκολα τίς περιόδους αὐτές.

Αύτός εἶναι ὁ λόγος πού ἡ Ἐθελοντική Διακονία Ἀσθενῶν στά ἑπτά χρόνια λειτουργίας της ἒθεσε σάν βασική της ἀρχή, τήν συνεχῆ καί ἀδιάκοπη προσφορά ἀκόμη καί τίς περιόδους τῶν θερινῶν διακοπῶν καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν (Πάσχα Χριστούγεννα κ.τ.λ.).

Περιόδους πού ὃλοι μας ἒχουμε τήν φυσική ἀνθρώπινη ἀνάγκη ξέγνοιαστα καί νά γιορτάσουμε καί νά ξεκουραστοῦμε, δέν θεωροῦμε σωστό δέν τό μποροῦμε νά ξεχάσουμε ὃτι κάποιοι ἀδελφοί μας (ὃταν ἐμεῖς μποροῦμε καί ξεκουραζόμαστε) ἐκεῖνοι περνᾶν πολύ πιό δύσκολες ὧρες καί μέρες.

Μ΄ αὐτό τό λογισμό, μ΄ αὐτή τήν ἀγωνία, οἱ ἐθελοντές μας καταφέρνουν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά κάνουν σημαντικές θυσίες καί νά βιώνουν στήν κυριολεξία θαύματα. Ἰδιαίτερα δέ τίς περιόδους αὐτές νά βλέπουν τό χέρι τοῦ Θεοῦ στήν καθημερινότητά τους.

Βιώματα καί στιγμές ἀνεπανάληπτες, πού εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά τή μικρή προσφορά τους. Γεγονότα μοναδικά καί προσωπικά, βιώματα που δέν.. περιγράφονται. Μετά ἀπό πολλές σκέψεις καί ἐπιφυλάξεις ζητήσαμε ἀπό τούς ἐθελοντές μας νά μᾶς τά ἐμπιστευθοῦν – ἐκμυστηρευτοῦν. Στήν ἱστοσελίδα μας, τῆς Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν κατατίθενται κάποια λιγοστά περιστατικά πρός Δόξαν Θεοῦ.

Ἐδῶ σήμερα μέσα ἀπό ψυχρούς ἀριθμούς θά προσπαθήσουμε νά καταθέσουμε περιληπτικά τήν προσφορά τους.

Ὂχι σάν μέτρο προσφορᾶς.

Ὂχι σάν ἀνθρώπινο κατόρθωμα ἀλλά,

Σάν δυνατότητα καί εὐλογία, πού ὑπάρχει γιά τόν καθένα μας, ὃταν ἀποφασίσουμε νά ὀργανώσουμε τήν καθημερινότητά μας.

Σάν δῶρο καί εύλογία γιά τούς ἲδιους τούς ἐθελοντές μας καθένα ξεχωριστά.

Σάν δῶρο καί Χάρισμα τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας στή σύγχρονη “ἀκοινώνητη” κοινωνία μας.

Σάν Εὐχαριστιακή καί Δοξολογική ἀναφορά στόν Δωρεδότη Πατέρα μας γιατί, καί αὐτή ἡ δυνατότητα εἶναι, ὃπως ὃλες οἱ ἂλλες, δικό Του χάρισμα-δῶρο γιά τούς ἀσθενεῖς μας ἀλλά καί τούς ἐθελοντές καί τίς οἰκογένειές τους.

Περίοδος θερινῶν διακοπών ( 1/6/2008 – 31/8/2008 )

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
2400 6770 280 10 28

Διακονία = τρίωρη βάρδια κοντά σέ μοναχικό ἀσθενή

Περιστατικό = ἓνας μοναχικός νοσηλευόμενος ἀσθενής

Αὐτά, γιά τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ καί γιά εὐλογημένο παράδειγμα πρός μίμηση γιά ὃλους μας.