Τι νέο στο χρόνο πού πέρασε? (6/2007- 5/2008)

Α. Τι Νέο ?

Στο χρόνο πού πέρασε (Ιούνιος 2007- Μάιος 2008) με την ευλογία της Εκκλησίας, συστάθηκε από εθελοντές ο «Συλλογος ΕΔΑΝΙ» ο οποίος συνδράμει, στην υλοποίηση του προγράμματος της Ε. Δ. Α. Ν. Ι. (η οποία λειτουργεί υπό την Κ. Δ. Π. Ε. της Αρχιεπισκοπής).
Ο «Σύλλογος Ε. Δ. Α. Ν. Ι.» πραγματώνοντας με ακρίβεια και φιλοτιμία, τις δεσμεύσεις του καταστατικού του, το οποίο καθορίζει τον σκοπό και τους λόγους της ιδρύσεως του, συνέβαλε ουσιαστικά ώστε σήμερα το πρόγραμμα της Ε. Δ. Α. Ν. Ι. να διαθέτει.

 • Δική του ιστοσελίδα ( www.diaconia.gr )με την οποία παρουσιάζει αναλυτικά το έργο και το τρόπο δράσης και τις δραστηριότητες της Ε.Δ.Α.Ν.Ι.
 • Από τον περασμένο Μάιο 2008 εξέδωσε, ειδικά για τους νοσηλευόμενους, το τριμηνιαίο περιοδικό ’’διακονία.gr’’ και το προσφέρει δωρεάν στους νοσηλευόμενους ασθενείς
 • Προσέλαβε και απασχολεί (για την λειτουργία του προγράμματος Ε.Δ.Α.Ν.Ι.) τρεις κοινωνικούς λειτουργούς με σύμβαση εργασίας και νόμιμες αμοιβές.
 • Εξασφάλισε και διέθεσε νόμιμα και διάφανα για τις λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος Ε.Δ.Α.Ν.Ι. περί τα 80.000€ τα οποία κατανέμονται
 • 45.700€ για μισθούς
 • 10.000€ για τηλέφωνα
 • 14.300€ για ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
 • 10.000€ για υπόλοιπα έξοδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα ποσά, αν και δεν παρουσιάζονται με την λεπτομερή ακρίβεια μιας λογιστικής χρήσης, αποτυπώνουν ξεκάθαρα την γενικότερη εικόνα της οικονομικής διαχείρισης.

Β. H Αναβάθμιση Στην Ποιότητα

Πέρα απ τους ψυχρούς αριθμούς την διαφορά στην φετινή χρονιά κάνει η ποιότητα του έργου η οποία συνίσταται στα εξής.
Η παραλαβή και ένταξη των νέων εθελοντών γίνεται πλέον με συστηματική συνέντευξη αξιολόγηση και λήψη κοινωνικού ιστορικού
Η Παραλαβή και αξιολόγηση των περιστατικών γίνεται με επιτόπια έρευνα των κοινωνικών λειτουργών της Ε. Δ. Α. Ν. Ι. σε στενή συνεργασία τους με τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου

Για το λόγο αυτό και για το διάστημα (1/10/2007-31/5/2008) επισκέφθηκαν 17 Νοσοκομεία (σε 50 εξόδους) :
Η εκπαίδευση των εθελοντών γίνεται με ευθύνη και εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών της Ε. Δ. Α. Ν. Ι.
Οι διακονίες των εθελοντών γίνονται με την επί τόπου (στους χώρους διακονίας) εποπτεία και στήριξη από τους κοινωνικούς λειτουργούς της ΕΔΑΝΙ

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα :
(1/1/2008-31/5/2008) 12 επισκέψεις στις Νοσοκομειακές ομάδες
(1/10/2007-31/5/2008) 200 έξοδοι εποπτείας & στήρ. εθελοντών

Γ. Η Προσφορά και το Έργο με Αριθμούς, για το χρόνο πού πέρασε Ιούνιος 2007 – Μάιος 2008 :

 • Προσήλθαν 129 Νέοι εθελοντές (ενώ άλλα 60 άτομα ενημερώθηκαν δίχως να ενταχθούν)
 • Προσέφεραν 29 Εθελοντές επιστημονικοί Συνεργάτες
 • Πραγματοποιήθηκαν 112 Συνεδρίες (εκπαίδευσης & στήριξης)
 • Πραγματοποιήθηκαν 7.950 Διακονίες
 • Απ αυτές, οι 5.700 διακονίες (αντιστοιχούν στο 72% του συνόλου) είναι διακονίες φροντίδας εγκαταλελειμμένων παιδιών στα δύο Νοσοκομεία Παίδων)
 • Καλύψαμε 67 Περιστατικά (μοναχικοί ασθενείς)

Πόθος και προσδοκία μας είναι να προσφέρουμε στους μοναχικούς νοσηλευόμενους ασθενείς πολύ πολύ περισσότερα και καλύτερα. Οι ανάγκες των εγκαταλελειμμένων παιδιών και των μοναχικών ασθενών είναι πολλές. Οι ευλογίες της Αγάπης Του σε όσους τους φροντίζουν περισσότερες!, Ουράνιες!!! Στηρίζοντας την δραστηριότητα, μπορείς και συ, να συμμετέχεις!!

Έλα μαζί μας! Θα βάλεις, ΟΥΡΑΝΟ στη ζωή σου!!

Τραπεζικοί Λογαριασμοί
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5052-032910-228
EUROBANK: 0026.0032.83.0200492822