Δραστηριότητες Νοεμβρίου 2007

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών κατά τον περασμένο μήνα Νοέμβριο 2007

1) Οι εθελοντές μας δραστηριοποιήθηκαν :

A.
Σε επτά (7) Νοσοκομεία πραγματοποίησαν 589 διακονίες (βάρδιες) Σε 14 περιστατικά (μοναχ. Ασθενών) διέθεσαν συνολικά 1745 ώρες διακονίας

B. Σε εννέα (9) Νοσοκομεία πραγματοποίησαν 170 επισκέψεις ασθενών & διέθεσαν συνολικά 340 ώρες διακονίας. Κατά τις οποίες ευχήθηκαν και επικοινώνησαν φιλικά με 1600 περίπου ασθενείς

2) Οργανώθηκαν :

Επτά (7) Εισηγήσεις Θεωρητικής εκπαίδευσης και Δέκα (10) Συνεδρίες των Ομάδων Στήριξης και Επικοινωνίας

3) Από τους Κοινωνικούς λειτουργούς της Διακονίας (εκτός των άλλων)
πραγματοποιήθηκαν :

22 Επισκέψεις στήριξης και εποπτείας
18 Συνεντεύξεις υποδοχής Νέων εθελοντών
5 Συνεντεύξεις στήριξης παλαιοτέρων εθελοντών

4) Μία (1) Τριήμερη εκδρομή στό Ηράκλειο <