Δραστηριότητες Οκτωβρίου 2007

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2007

1) Οι εθελοντές μας δραστηριοποιήθηκαν

α. Σε επτά (7) Νοσοκομεία
Πραγματοποίησαν 650 διακονίες (βάρδιες)
Σε 18 περιστατικά (μοναχ. Ασθενών)
& διέθεσαν συνολικά 1759 ώρες διακονίας

β. Σε οκτώ (8) Νοσοκομεία
Πραγματοποίησαν 104 επισκέψεις ασθενών
& διέθεσαν συνολικά 170 ώρες διακονίας

Κατά τις οποίες ευχήθηκαν και επικοινώνησαν φιλικά με 1100 περίπου ασθενείς
2) Οργανώθηκαν
Οκτώ (8) Συναντήσεις Θεωρητικής εκπαίδευσης και
Τρεις (3) Συναντήσεις Συντονισμού και επικοινωνίας

3) Από τους Κοινωνικούς λειτουργούς της Διακονίας (εκτός των άλλων) πραγματοποιήθηκαν
20 Επισκέψεις στήριξης και εποπτείας
29 Συνεντεύξεις υποδοχής Νέων εθελοντών
10 Συνεντεύξεις στήριξης παλαιοτέρων εθελοντών

4) Δύο (2) προσκυνηματικές εκδρομές