Τομείς

Η δραστηριότητα της «Διακονίας» περιλαμβάνει:

  1. Καθημερινή υποστήριξη μοναχικών ασθενών (παιδιών και ενηλίκων), 9ώρες / ημέρα – 270 ώρες/μήνα σε κάθε ασθενή)
  2. Ψυχαγωγία και Δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών με εθελοντές κλόουν και ηθοποιούς
  3. Συνοδεία και εξυπηρέτηση μοναχικών ασθενών σε γραφειοκρατικά θέματα
  4. Επισκέψεις αγάπης
  5. Εξυπηρέτηση προσφύγων στα Τμήματα Επειγόντων των Νοσοκομείων Παίδων
  6. «Διακονία κατ’ οίκον»: Κάλυψη αναγκών στοιχειώδους φροντίδας και συντροφιάς σε μοναχικούς ενήλικες κατ’ οίκον
  7. «Φιλοξενία κατ’ οίκον»: Φιλοξενία συγγενών απόρων ασθενών από την επαρχία