Στατιστικά

Τα ΕΤΗΣΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ  των Εθελοντών της “Διακονίας” σε αρχεία μορφής pdf

Για την διευκόλυνση στη συνέχεια ακολουθεί σχετικό υπόμνημα των εννοιών που περιλαμβάνονται στα αρχεία που ακολουθούν.

 

Επιλέξτε το έτος για να εμφανιστεί  το αντίστοιχο έγγραφο σε μορφή pdf

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2019

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2018

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2017

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2016

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2015

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2014

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2013

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2012

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2011

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2010

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2009

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2008

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2007

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2006

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2005

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2004

Στατιστικά από την δράση – προσφορά των εθελοντών της “Διακονίας” κατά το 2003

 

  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α :

Ακολουθεί υπομνηματισμός των εννοιών που περιλαμβάνονται στα αρχεία των στατιστικών που σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

διακονία (γενικά): Η εθελοντική δράση (προσφορά σε βάρδιες) στο πλευρό του νοσηλευομένου. Περιλαμβάνουν: Ατομικές διακονίες φροντίδας, επισκέψεις ασθενών,  υποστήριξη διακονιών και στήριξης “Διακονίας”.

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Τρίωρες ατομικές βάρδιες στοιχειώδους φροντίδας και συντροφιάς σε μοναχικά άτομα, νοσηλευόμενα παιδιά και ενήλικες.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Επισκέψεις αγάπης και ανθρωπιάς σε νοσηλευόμενους και δημιουργική απασχόληση παιδιών από ομάδες εθελοντών της “Διακονίας”.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ: Εποπτεία και υποστήριξη των εθελοντών κατά τη διάρκεια της εθελοντικής τους προσφοράς από εθελοντές. (Γίνονται τις αργίες ή σε ‘’υπηρεσιακά’’ δύσκολες συγκυρίες).

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ:  Βάρδιες στα εεπείγοντα περιστατικά Νοσοκ. Παίδων προκειμένου να βοηθήσουν τους πρόσφυγες στην διεκπεραίωση των εξετάσεών τους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Ομάδα εθελοντών που απασχολεί δημιουργικά (με χειροτεχνίες, ζωγραφική κ.ά.) τα παιδιά που νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Παίδων.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Παραστάσεις που οργανώνονται τακτικά στα Νοσοκομεία Παίδων με την συμμετοχή των ομάδων του κλόουν και κουκλοθεάτρου της “Διακονίας”.

ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Δ.Α.Ν.Ι.: Οργανωτική υποστήριξη στην οργάνωση, την προετοιμασία και διεξαγωγή εκδηλώσεων,  δωροαγορών κ.ά..

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ:  Το σύνολο εθελοντών που δραστηριοποιούνται κατ΄έτος στις δράσεις της “Διακονίας”.

ΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ: Πραγματικός χρόνος των διακονιών (της εθελοντικής προσφοράς).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Μοναχικά άτομα νοσηλευόμενοι και μη ενήλικες ή παιδιά, των οποίων τη φροντίδα εθελοντικά έχει αναλάβει η “Διακονία”.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια προετοιμασίας και ενημέρωσης των νέων εθελοντών, στα οποία η συμμετοχή αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στην “Διακονία”.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Τακτικές συναντήσεις των εθελοντών σε ολιγομελείς ομάδες με κοινωνικούς λειτουργούς της “Διακονίας” με στόχο την αποφόρτιση και εμψύχωση τους. Η τακτική συμμετοχή των εθελοντών σ αυτές αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίζουν την προσφορά τους.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Υποστήριξη και συντροφιά σε μοναχικά άτομα που στερούνται το αναγκαίο οικογενειακό ή φιλικό υποστηρικτικό περιβάλλον.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Φιλοξενία (σε εθελοντικά προσφερόμενο χώρο φιλοξενίας) συγγενών νοσηλευομένων που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες διαμονής τους στην Αθήνα.