Προγράμματα Στήριξης Εθελοντών

Οι ομάδες στήριξης είναι ολιγομελείς (περίπου 10-15 άτομα). Συναντώνται μία φορά τον μήνα με την εποπτεία του Υπευθύνου Εφημερίου και των Κοινωνικών Λειτουργών της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών και συμμετέχουν όλοι οι εθελοντές που κάνουν διακονίες.

Σκοπός των ομάδων στήριξης είναι η γνωριμία – επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών η αποφόρτιση και εμψύχωσή τους:

  • Αποφόρτιση και εμψύχωση των εθελοντών
    Συμβαίνει ορισμένες φορές οι εθελοντές στις διακονίες τους να φορτίζονται συναισθηματικά και να κουράζονται. Αυτά τα βιώματα και τις εμπειρίες τα μοιράζονται με τους υπόλοιπους εθελοντές της ομάδος μαζί με τυχόν πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε κάποιες ειδικότερες περιπτώσεις. Αναπτύσσουν στην ομάδα τον τρόπο με τον οποίο τις χειρίστηκαν, και μέσα από την ομαδική συζήτηση ανταλλάσσονται απόψεις γίνεται εκτίμηση του θέματος και αναζητούνται εναλλακτικοί ή καλύτεροι τρόποι διαχείρισής τους. Στις συναντήσεις αυτές γίνονται και role playing (ανάληψη ρόλων) μέσα απ΄ τα οποία βοηθιούνται σημαντικά στην διαχείριση των συναισθημάτων τους και την κατανόηση του ρόλου τους και τη σχέση με την ΕΔΑΝΙ το νοσοκομείο και τον ασθενή.
  • Η γνωριμία και επικοινωνία
    Με τις ομάδες στήριξης επιδιώκεται η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών και η διαμόρφωση αισθημάτων φιλίας και ομαδικότητας (να νιώθουν μέλη μιας ομάδας) με κοινούς στόχους οράματα και προοπτικές.