Ο Σύλλογος

Το Μάιο του 2007, συγκροτήθηκε από τους εθελοντές της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. Σύλλογος, επιδιώκοντας τη νομότυπη οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Ε.Δ.Α.Ν.Ι.. Το καταστατικό του Συλλόγου, επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 26825/16-5-2007  απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε  ως  μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών».

Σκοπός του Συλλόγου είναι η αναζήτηση, διαχείριση και αξιοποίηση οικονομικών πόρων για τη στήριξη, την επάνδρωση της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τη διασφάλιση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της.