Ευχαριστίες

Μοναδικό μέλημα της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών είναι η φροντίδα ατόμων με αδύναμο υποστηρικτικό περιβάλλον. Από τη συγκρότησή της σε άτυπη εθελοντική ομάδα το 2003, πολλοί Φορείς εμπιστεύθηκαν και δέχθηκαν τις υπηρεσίες της.