Εποπτεία

Καθημερινά, Κοινωνικός Λειτουργός της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών βρίσκεται στο πλευρό των εθελοντών κατά τη διάρκεια της διακονίας τους.

Επιπλέον υπάρχει τηλεφωνική γραμμή άμεσης ανάγκης, όπου ο εθελοντής μπορεί να επικοινωνεί και να ζητά κατευθύνσεις για τη διακονία του.

Μέλημα της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών είναι να στηρίζει και να βοηθά τους εθελοντές άμεσα στην επίλυση πιθανών προβλημάτων, ενώ παράλληλα να ασκεί εποπτεία για την εύρυθμη και σωστά οργανωμένη διεξαγωγή του έργου.