Πρακτική Εκπαίδευση

Γίνεται υπό την ευθύνη και την εποπτεία των Κοινωνικών Λειτουργών της Ε.Δ.Α.Ν.Ι.. Οι εθελοντές συμμετέχουν μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής τους εκπαίδευσης. Κάθε νέος εθελοντής πραγματοποιεί τουλάχιστον 4 συνδιακονίες με έναν παλαιότερο εθελοντή “εκπαιδευτή”.

Με την πρακτική εκπαίδευση επιδιώκεται:

  • Ο νέος εθελοντής να εξοικειωθεί και να γνωρίσει στην πράξη πώς πρέπει να κινείται και να δραστηριοποιείται στους χώρους υγείας και όπου αλλού χρειαστεί να διακονήσουν.
  • Να εφαρμόσει πρακτικά τις γνώσεις που απέκτησε στη θεωρητική εκπαίδευση, αξιοποιώντας την εμπειρία των παλαιότερων εθελοντών.
  • Να διαπιστώσει αν μπορεί ν΄ ανταποκριθεί στις ανάγκες και τη συναισθηματική φόρτιση της εθελοντικής προσφοράς-διακονίας στους χώρους υγείας.
  • Να γνωρίσει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των συνανθρώπων του που θα κληθεί να διακονήσει.

Βασική δέσμευση – στόχος και πρόθεση της Ε.Δ.Α.Ν.Ι., είναι οι εθελοντές της να έχουν συνεπή και συνεχή εκπαίδευση, στήριξη και εποπτεία από κοινωνικούς λειτουργούς, για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, πιστοποίηση και αξιοποίηση τους.