Προηγούμενα προγράμματα εκπαίδευσης

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως αυτά εξελικτικά οργανώθηκαν για τους υποψηφίους Εθελοντές Διακονίας Ασθενών από το 2003 έως και σήμερα

Εκπαιδευτική περίοδος 2003-2004
Μηνιαίες εισηγήσεις διάρκειας μίας ώρας  (δείτε το πρόγραμμα 03-04 σε αρχείο pdf)
Ταχύρυθμο πρόγραμμα ογκολογικής εκπαίδευσης (διαρκείας τριών ημερών) σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ. και την κοινωνική υπηρεσία του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγ. Σάββας  (δείτε το πρόγραμμα σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2004-2005
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων
(δείτε το πρόγραμμα 04-05 σε αρχείο pdf)
Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα μηνιαίων συναντήσεων
(δείτε το πρόγραμμα σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2005-2006
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο
(δείτε το πρόγραμμα 05-06 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 06-07 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 06-07 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 06-07 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 07-08 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 07-08 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 07-08 σε αρχείο pdf)
Ένα ταχύρυθμο προγράμματα (Σαββάτου) θεωρητικής εκπαίδευσης δύο ημερών με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το ταχύρυθμο πρόγραμμα 07-08 σε αρχείο pdf)
Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης επτά εισηγήσεων για Πρώτες Βοήθειες σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ.   (δείτε τοπρόγραμμα σε αρχείο pdf )

Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 08-09 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 08-09 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 08-09 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2009-2010
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 09-10 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 09-10 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 09-10 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2010-2011
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 10-11 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 10-11 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 10-11 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2011-2012
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 11-12 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 11-12 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 11-12 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2012-2013
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 12-13 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 12-13 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 12-13 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2013-2014
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 13-14 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 13-14  σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 13-14 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2014-2015
Δύο πλήρη και ένα ταχύρυθμο εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης εβδομαδιαίων συναντήσεων με δύο εισηγήσεις και μία ώρα επικοινωνίας & στήριξης των εθελοντών
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 14-15 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 14-15 σε αρχείο pdf) (ήταν ταχύρυθμο)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 14-15 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2015-2016
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 15-16 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 15-16 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 15-16 σε αρχείο pdf)  (ήταν ταχύρυθμο)

Εκπαιδευτική περίοδος 2016-2017
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 16-17 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 16-17 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 16-17 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2017-2018
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 17-18 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 17-18 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 17-18 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2018-2019
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 18-19 σε αρχείο pdf)
(δείτε το έκτακτο πρόγραμμα 18-19 σε αρχείο pdf)
(δείτε το δεύτερο πρόγραμμα 18-19 σε αρχείο pdf)
(δείτε το τρίτο πρόγραμμα 18-19 σε αρχείο pdf)

Εκπαιδευτική περίοδος 2019-2020
(δείτε το πρώτο πρόγραμμα 19-20 σε αρχείο pdf)
(δείτε το έκτακτο πρόγραμμα 19-20 σε αρχείο pdf)
30/03/2020 έγινε έκτακτη τηλε-εκπαίδευση με θέμα:
“Γνωρίζοντας τον νέο κορωνοϊό προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους”
με εισηγήτρια την κ. Ηρώ Μπροκαλάκη Ομ. Καθ. Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.
(δείτε σχετικές Φώτο 12345678)