Εκπαίδευση Εθελοντών

Πρώτιστη φροντίδα της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. είναι οι εθελοντές της, να γνωρίσουν καλά τις ιδιαιτερότητες των νοσοκομείων και των χώρων νοσηλείας, να ευαισθητοποιηθούν και να  συνειδητοποιήσουν την υπευθυνότητα και την προσοχή που απαιτεί η παρουσία τους. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε εκπαιδευτικό έτος διοργανώνονται τρεις φάσεις εκπαίδευσης με προγράμματα ειδικών εισηγήσεων στα οποία η συμμετοχή για όλους τους νέους εθελοντές είναι υποχρεωτική.