Φιλοσοφία μας

Εμπνεόμενοι από τα λόγια του Ευαγγελίου «ἠσθένησα  καί  ἐπεσκέψασθέ  με» (Ματθ. 25.36) και από τις αρχές της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης, όραμά μας είναι κανένας συνάνθρωπός μας να μην αντιμετωπίζει μόνος του την ασθένεια, καθώς ο καθένας έχει δικαίωμα στην παρουσία ενός ανθρώπου δίπλα του να τον υποστηρίζει, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, τη θρησκεία, ή άλλο διαχωρισμό.

Στόχος μας είναι η Εθελοντική Διακονία Ασθενών να αποτελέσει φάρο ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας στο πνεύμα και τις αρχές του εθελοντισμού και στη φροντίδα των μοναχικών ή εγκαταλελειμμένων συνανθρώπων μας.