Ομάδες Στήριξης

Είναι ολιγομελείς ομάδες στήριξης (περίπου 10-15 άτομα) για τους εθελοντές που δραστηριοποιούνται ενεργά. Συναντιώνται μία φορά τον μήνα υπό την επίβλεψη και το συντονισμό  των Κοινωνικών Λειτουργών της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Σκοπός των ομάδων στήριξης είναι η γνωριμία – επικοινωνία των εθελοντών, η αποφόρτιση και η εμψύχωσή τους.

  • Αποφόρτιση και εμψύχωση των εθελοντών:

Οι εθελοντές παρακινούνται να μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα τα προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες από τη δραστηριότητα τους. Ενθαρρύνονται να αναφέρουν πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε κάποιες ειδικότερες περιπτώσεις.

Μέσα από την ομαδική συζήτηση ανταλλάσσονται εμπειρίες και αναζητούνται καλύτεροι τρόποι διαχείρισης των δυσκολιών.

Στις συναντήσεις αυτές εφαρμόζεται και η μέθοδος role playing(ανάληψη ρόλων) μέσα απ΄ την οποία υποστηρίζονται στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, την κατανόηση του ρόλου τους ως εθελοντές προσδιορίζοντας τη σχέση τους με την Ε.Δ.Α.Ν.Ι., το νοσοκομείο και τον ασθενή.

  • Η γνωριμία και επικοινωνία:

Με τις ομάδες στήριξης επιδιώκεται η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών και η ανάπτυξη αισθημάτων φιλίας και ομαδικότητας (να νιώθουν μέλη μιας ομάδας) με κοινό στόχο, όραμα και προοπτική.