Εποπτεία

Καθημερινά, ένας κοινωνικός λειτουργός της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. βρίσκεται στο πλευρό των εθελοντών κατά τη διάρκεια της διακονίας τους, στηρίζει, εποπτεύει και τους βοηθά στην επίλυση πιθανών προβλημάτων. Επίσης, υπάρχει ένα τηλέφωνο σε εφημερία (on call) που οι εθελοντές μπορούν να επικοινωνούν και να ζητούν κατευθύνσεις για τη διακονία τους.