Γίνε Εθελοντής

Ποιός μπορεί να γίνει εθελοντής ;
Καθένας που μπορεί και ξέρει πώς «να χαίρεται με εκείνους που χαίρονται και να κλαίει με εκείνους που κλαίνε» (Ρωμ. ιβ΄ 15) νομίζουμε πως είναι κατάλληλος για να δοκιμάσει να γίνει εθελοντής.

Τι προσφέρουν οι εθελοντές διακονίας ;
Ό, τι θα περίμενε καθένας μας τις ώρες του πόνου…
Ό, τι προσδοκά ο μοναχικός εγκαταλελειμμένος ασθενής…
Εκείνο που καθένας από μας θα προσέφερε στο νοσηλευόμενο συγγενή του…

Τρόπος ένταξης-πρώτη επαφή
Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν εθελοντές της Διακονίας μας, καλούνται σε μια πρώτη συνέντευξη και επικοινωνία με τον Κοινωνικό Λειτουργό, κατά την οποία συζητούν φιλικά, ενημερώνονται για τη Διακονία, τη λειτουργία της, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις τους, τον τρόπο με τον οποίο θα συντονίζονται και θα επικοινωνούν για τις διακονίες τους, και συμπληρώνουν, εφόσον επιθυμούν, την αίτηση εθελοντή, και το συμφωνητικό ένταξης.